Clubinfo

Clubinformatie

Onze Dojo.

Onze dojo mag gezien worden, 300 m2 tatami, waarvan de helft gemonteerd is op een verende vloer.

 

Het adres :

 

Sporthal "De Rode Loop" (kleine zaal)

Rode Loopstraat 2

B-2170 Merksem-Antwerpen

België

 


Trainingsuren

Elke maandag- en woensdagavond :


van 18u30 tot 19u30 : voor  judoka's van 6  tot 12 jaar 

van 19u30 tot 21u00 : voor judoka's van 12 jaar en ouder


Elke zaterdagvoormiddag :

van 10u00 tot 11u30 : voor competitiejudoka's alle leeftijden (op uitnodiging van sensei)


Men kan steeds in overleg met de trainers en het bestuur een indeling bij een andere groep aanvragen.

 


Het Lidgeld.

 

Het lidgeld wordt per jaar betaald. Voor het einde van de maand (vervaldag van het lidgeld) zal aan de ouders/leden een brief meegegeven worden met wat ze moeten betalen.

U begrijpt natuurlijk wel dat zonder geldige vergunning en verzekering er niet kan meegetraind worden. Dus zorg er voor dat het lidgeld wordt betaald voor de 10de van de maand van de vervaldatum, zodat het bedrag voor de verzekering kan doorgestort worden aan de Vlaamse Judofederatie vzw.

Dit vergemakkelijkt onze administratie en u bent zeker in orde.

 

Wat is er allemaal inbegrepen?

- verzekering voor een volledig jaar judo + andere activiteiten ivm judo

- lidgeld voor 10 maanden judoles (2 tot 3 maal p/week) door gediplomeerde trainers.

- lidmaatschap van de Vlaamse Judofederatie en de Belgische Judobond.

- abonnement op het tijdschrift Judocontact.

- deelname aan tornooien, katacursussen, provinciale en regionale trainingen, ....

- deelname aan onze judostage tegen een zeer goedkope prijs. .

De Lidkaart en de Vergunning.


Ieder lid van de club is verplicht een geldige vergunning te bezitten, want zonder deze vergunning is de judoka niet verzekerd, deze dient elk jaar hernieuwd te worden.


Voor de wedstrijdjudoka's worden de vergunningen bewaard in de club.


Iedere judoka is steeds verplicht zijn witte lidkaart bij zich te hebben. Deze kaart wordt afgegeven aan de trainers voor het afgroeten. Het niet afgeven van de kaart betekent dat de judoka niet aanwezig is.

De Kleedkamer.


Ieder lid is verplicht de kleedkamer te gebruiken, om hygiënische redenen is het dus niet toegelaten om in judogi (=judopak) naar de trainingen te komen. Het wordt ten zeerste afgeraden om waardevolle voorwerpen (portefeuilles, horloges, ooringen,MP3-spelers, iPods,...) in de kleedkamers te laten liggen, ze worden beter thuis gelaten. De sporttassen kunnen dan ordelijk langs de tatami worden geplaatst, dit ter voorkoming van diefstal.


DE CLUB IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIEFSTAL OF BESCHADIGING VAN PERSOONLIJKE ZAKEN.


Van de leden wordt ook verwacht een beetje zelfdiscipline op te brengen, zodat het omkleden in de kleedkamer op een deftige manier kan verlopen. Zij die teveel kabaal maken of zich niet deftig kunnen gedragen kunnen geschorst worden voor 1 of meerdere trainingen.

Hygiëne en Leefregels.


Judo is buiten lichamelijk ook geestelijk vormend, daarom zal men zich in de dojo (=oefenzaal) aan de volgende regels houden : het nemen van een douche voor de training is aan te raden, de nagels van vingers en tenen zijn zuiver en kortgeknipt, het dragen van scherpe voorwerpen, zoals ringen, oorbellen, armbanden, horloges, ..enz, is verboden, dit om de partner niet te kwetsen. Lang haar wordt bij elkaar gebonden in een dotje met elastiekje zonder ijzeren sluiting of ingevlochten. Dit geldt zowel voor meisjes als voor jongens.


Om van de kleedkamer naar de tatami te gaan, wordt van de judoka's verwacht dat ze zori's (=pantoffels) dragen, dit om bevuiling van de tatami tegen te gaan. Uit respect voor de partner en zichzelf, judo is tenslotte een contactsport, moet men er voor zorgen dat het lichaam en de judogi steeds zuiver zijn.


Op de mat eet men nooit en praat men zo weinig mogelijk om zich beter te kunnen concentreren. Tijdens de trainingen kan de sensei een pauze inlassen, waarbij de judoka even kan drinken. Enkel water (of eventueel sportdrank) is toegelaten.


Men zal ook een correcte houding aannemen, ofwel staat men gewoon recht, ofwel zit men in judozit of kleermakerszit.


Verwondingen dienen onmiddellijk verzorgd te worden om besmetting en bevuiling van de tatami en de partners te vermijden.

Dojo en de Tatami


Alvorens de tatami te betreden, voert men een staande groet (=ritsu rei) uit, uitgezonderd wanneer men als eerste de mat betreedt. Op het teken van de leraar (=sensei) gaan de judoka's volgens kleurgordel (=kyu), naast elkaar op de rode boord van de tatami staan. Wanneer de sensei gaat zitten, gaan ook de judoka's gezamelijk zitten (eerst linker, daarna rechter knie) gevolgd door een zittende groet (=za rei). Tijdens het groeten is het muisstil ! Na het groeten staan de judoka's samen met de sensei recht (eerst rechter dan linker been), nu kan de training beginnen.


Op het einde van de training wordt hetzelfde ritueel herhaald. De beleefdheid zegt dat de judoka's blijven zitten tot de sensei aanstalten maakt om recht te staan. Leden die te laat zijn, moeten zich eerst verontschuldigen aan de sensei of zijn assistenten voorafgegaan door een ritsu-rei (=staande groet). Ook alvorens men een oefening begint , nodigt men zijn partner uit door een ritsu-rei, dit uit beleefdheid, maar vooral respect voor zijn tegenstander.


Judoka's die denken de lessen te kunnen storen zullen zonder fout van de tatami gestuurd worden (zelfdiscipline !).


Tijdens de randori (=speels vechten) of bij de uitvoering van worpen, houdgrepen, klemmen of wurgingen, dient de judoka er zich bewust van te zijn, dat hij/zij de verantwoordelijkheid t.o.v. zijn tegenstander op zich moet dragen.


Het is duidelijk dat de aangeleerde grepen enkel en alleen op de tatami mogen uitgevoerd worden. Misbruik hiervan heeft tot gevolg dat de judoka geschorst wordt uit de club en uit de Vlaamse Judofederatie.

Wedstrijdjudo,... wanneer?


Vanaf 9 jaar en gele gordel mogen de judoka's aan judowedstrijden deelnemen. Deze worden georganiseerd in verschillende clubs in de provincie Antwerpen. Alvorens de judoka's in naam van Merksem Judoclub vzw naar wedstrijden mogen gaan, worden ze door het trainersteam geselecteerd om aan speciale competitietraining deel te nemen. Behalen de judoka's een zeker niveau dan pas zal de coach beslissen hem/haar mee te nemen naar wedstrijden.


Het hangt van de judoka zelf af, door hun inzet en motivatie, of hij/zij geselecteerd wordt. Wanneer de judoka dan geselecteerd is, zal hij/zij voor elke wedstrijd van de coach een brief krijgen met de gegevens op. Normaal wordt er altijd vervoer voorzien. Het spreekt dan ook voor zich, wanneer de judoka, om welke reden dan ook, niet kan meegaan naar de wedstrijd, de coach enkele dagen op voorhand verwittigd moet worden.Top Judo Antwerpen.

 

Top Judo Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen 7 clubs in het Antwerpse. Deze samenwerking werd opgericht om onze judoka's naar een hoger niveau te brengen, zowel technische, fysiek als mentaal. Indien de judoka tijdens de trainingen en de wedstrijden enig niveau haalt, dan zal de trainer hem/haar uitnodigen om de trainingen van TJA mee te volgen. Deze trainingen zijn 2 keer per maand en steeds op een andere locatie.

Meer info vind je op de pagina Top Judo Antwerpen.


Jeugdjudostage.


Voor onze jeugdjudoka's wordt er 1 maal per jaar een jeugdjudostage ingericht. Deze stage is niet verplicht, maar wel aan te raden aan elke jeugdjudoka. Op 5 dagen tijd wordt er evenveel judo geleerd, op plezierige wijze wel te verstaan, dan in 2 maand tijd. Een team van professionele begeleiders staat hiervoor klaar.Nog een goed raad.


Het wordt de leden aangeraden het bestuur en/of sensei op de hoogte te brengen van alle feiten die een belemmering kunnen zijn tot de beoefening van de judosport. Het bestuur zal uw vragen en noden hieromtrent met de nodige discretie en beste zorgen behandelen.


Lid worden betekent dat u automatisch deze reglementen aanvaardt en ook toepast. Wij wensen u verder veel succes toe bij de beoefening van de judosport.


Tot op de tatami,